CLO NHẬT 70%

Trực thuộc danh mục sản phẩm:

Mô tả

CHLORINE NHẬT 70%

Thành phần:
Cl­2        ≥ 75.8%
Độ ẩm   ≤ 5 %

Ứng dụng:

Xử lý nước thủy sản, nuôi tôm, xử lý hồ bơi, xử lý nước cấp,  nước thải.